Životnosť mosta sa predlžuje – 19. september 2022

Zhotoviteľ aj naďalej rýchlo napreduje v rekonštrukcii mosta. V rýchlom tempe pokračuje navŕtavanie modrej oceľovej konštrukcie, na ktorej budú nové chodníky a cyklochodníky, po oboch stranách mosta. Niektoré miesta budúcej konštrukcie už zakrývajú plechodosky, najmä na ľavej rímse. Životnosť mosta sa postupne zvyšuje aj vďaka armovacím prácam v jeho útrobách.

Táto stránka nezbiera vaše osobné údaje.
Prevádzkovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram