Začína sa robiť povrch mosta – 17. október 2022

V prvej polovici októbra sa naplno začalo s postupným armovaním, debnením a betónovaním spádovej dosky, na ktorú budú neskôr aplikované nové asfaltové vrstvy. Zároveň bol odbúraný zostatkový asfalt vrátane pôvodnej spádovej dosky na jednej z častí mosta. Zhotoviteľ tiež priebežne pokračuje v montáži oceľovej konštrukcie, ktorá rozšíri most o nové chodníky a cyklochodníky, a tiež na konštrukciu pokladá plechodosky, ktoré sú postupne zvárané. Pokračujú tiež prípravy na osvetlenie mosta, a to konkrétne v montáži káblových roštov a uzemnenia.

Táto stránka nezbiera vaše osobné údaje.
Prevádzkovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram