Spevňovanie základov a rozširovanie chodníkov - 28. jún 2022

Zhotoviteľ výrazne pokročil s prácami na spevňovaní základov mosta. Viaceré piliere sú už spevnené, a zároveň aj zasypané. Spevňovanie sa týka aj nosníkov, na ktorých prebieha obetonávka. Jednotlivé časti podhľadov mosta aktuálne prechádzajú sanáciou. Okrem prác na spodnej stavbe mosta pokračuje zhotoviteľ aj na rozširovaní chodníkov, a to vŕtaním otvorov pre budúce kotevné platne v konkrétnych mostných poliach.

Táto stránka nezbiera vaše osobné údaje.
Prevádzkovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram