Rekonštrukcia rýchlo napreduje – 31. august 2022

Práce na moste výrazne zrýchlili, vďaka čomu sa podarilo napríklad zmonolitniť a už aj zabetónovať mostný kĺb. V dôsledku zrýchlených prác sa v priebehu augusta už dvakrát presúval koridor pre peších. Tým sa vytvoril priestor na ďalšie odbúravanie betónových častí mostovky a mostných opôr. Zhotoviteľ tiež začal s montovaním konštrukcie, ktorá bude držať nové chodníky a cyklochodníky.

Táto stránka nezbiera vaše osobné údaje.
Prevádzkovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram