Práce v útrobách mosta – 15. august 2022

Práce na moste v Hlohovci sa sústreďujú do vnútornej konštrukcie, kde pokračujú práce na armovaní mostného kĺbu. Zároveň boli namontované dinamometre a tenzometre, ktoré budú dlhodobo sledovať konštrukciu. Z mosta boli odstránené ďalšie časti spádového betónu, a to konkrétne na ľavej rímse. Pokračuje sa s navŕtavaním otvorov pre konštrukciu, ktorá bude držať budúce chodníky a cyklochodníky. Zároveň sa napreduje v otryskávaní konštrukcií pieskom vrátane nanášania antikorózneho náteru.

Táto stránka nezbiera vaše osobné údaje.
Prevádzkovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram