Pilotáž pilierov a búracie práce
21. apríl 2022

Základy mosta budú spevnené mikropilótami, ktoré prenesú záťaž do hlbších vrstiev pôdy pod základmi. Zároveň sa začalo s búracími prácami v oblasti mostného kĺbu, ktoré musia prebehnúť za úplnej uzávery mosta.

Táto stránka nezbiera vaše osobné údaje.
Prevádzkovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram