Na moste pribúda množstvo betónu – 3. november 2022

Počas druhej polovice októbra pokračovala na moste betonáž spádovej dosky. Výrazne pokročili práce na prechodovej oblasti mosta, ktorá je už zasypaná a boli na nej vykonané statické zaťažovacie skúšky. Zhotoviteľ tiež vybudoval podkladný betón pre prechodovú dosku. Naďalej pokračuje montáž oceľovej konštrukcie vrátane plechodosiek pre nové chodníky a cyklotrasy. Začalo sa tiež s montážou stĺpov verejného osvetlenia na hornej stavbe mosta, zároveň boli zrealizované skúšky osvetlenia mostnej konštrukcie.

Táto stránka nezbiera vaše osobné údaje.
Prevádzkovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram