Most vyzlečený donaha – 29. júl 2022

Počas druhej polovice júla boli kompletne odstránené vrstvy pôvodnej vozovky, ako aj časť spádového betónu. Pokročili aj práce na zosilnení mostného kĺbu, na ktorom prebehlo armovanie zosilnenia. Povrch spodnej konštrukcie mosta je priebežne upravovaný, a to prostredníctvom otryskávania pieskom. Zároveň bol na pravej strane mosta sprístupnený koridor pre peších v šírke 1,5 metra, ktorý je vyhradený oplotením a je aj osvetlený.

Táto stránka nezbiera vaše osobné údaje.
Prevádzkovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram