Most sa rozširuje o nové chodníky a cyklochodníky – 3. október 2022

V rýchlom tempe pokračuje montáž konštrukcie rozšírenia mosta o chodníky a cyklochodníky v ďalších častiach mosta, a tiež montáž plechodosiek, ktoré zakryjú konštrukciu. Rozbehla sa aj ďalšia etapa zosilnenia mostného kĺbu, ktorý je postupne zadebňovaný. Hotové je tiež nasunutie predpínacích lán v dĺžke 193 metrov a aktuálne prebieha montáž prvkov pre káblové vedenie slúžiace na osvetlenie mosta.

Táto stránka nezbiera vaše osobné údaje.
Prevádzkovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram