Betónovanie cyklochodníkov – 19. január 2023

Rekonštrukčné práce na hlohoveckom moste pokračujú aj za plnej premávky. Zhotoviteľ aktuálne betónuje budúce cyklochodníky. Tie sú súčasťou rozšírenia mosta, ktoré sme zrealizovali pomocou oceľovej konštrukcie. Ako prvá sa začala betónovať severná rímsa mosta, neskôr zhotoviteľ plynule prejde na opačnú stranu.

Táto stránka nezbiera vaše osobné údaje.
Prevádzkovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram