Mesto Hlohovec informuje verejnosť, že na základe aktuálneho statického posúdenia lávky pre peších ponad rieku Váh je možné jej využívanie v iba núdzovom prevádzkovom režime za dodržania nasledovných pravidiel, ktorých dodržiavanie je nevyhnutné najmä z pohľadu bezpečnosti osôb. Na dodržiavanie podmienok prevádzky budú dohliadať a režim na lávke riadiť kompetentné a poučené osoby, v súlade so zákonmi SR.

Prevádzkové podmienky pre lávku pre peších:

Ďakujeme za rešpektovanie vyššie uvedených pokynov a vzájomnú toleranciu a trpezlivosť pri prechode lávkou.

Táto stránka nezbiera vaše osobné údaje.
Prevádzkovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram